MindDog's vision

Hvilken effekt opnåes ved træning hos MindDog ?

Du bliver mere bevidst end du var i forvejen om egne signaler i forhold til din hund og dig selv. Og derigennem en bedre kontakt og sjovere træning sammen med din hund.

Målsætning

Det vigtiste ved at komme til træning hos MindDog er at du højt får sagt, hvad du ønsker at få ud af træningen. Det er dig og kun dig som kan fortælle, hvad målet er med træningen.

Forventningsafstemning før selve træningen giver meget både for dig og mig.

Principper om træning

Klikkertræning og teorien bagved er et af de træningsprincipper vi synes passer godt til os og vores filosofi.

Deltræning/-momenter er også uhøre vigtige i henhold til træningen. Gør også at vi mennesker tænker mere over hvad vi vil og hvordan vi kommer derhen! Samtidig med giver hundens den største chance for at kunne indfri vores forventninger.

Velkommen til MindDog!

Måden at tænke træning

Vores filosofi vedrørende træning hos MindDog er at kommunikationen mellem hund og ejer er noget af det vigtigste at se på, når der trænes hunde.

Vores tanker og indre dialog aflæses lynende hurtig af hunden, så for at kunne præstere optimalt både til træning og konkurrence, er det af yderste vigtighed, at vi kan styre tankerne og den indre dialog.

Vores kropssprog er også et element, som man er nødt til at overveje, når vi træner hund, da hundene aflæser både hele kroppen og vores mimik.

Hos MindDog er det derfor meget naturligt at kigge på både hund og menneske - og i højere grad træne mennesket.